Savižudybių prevencijos diena

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/
suicideprevent/en/
http://iasp.info/wspd/pdf/2013/2013_wspd_brochure.pdf

Rugsėjo 10-ji PASAULINĖ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS DIENA

” Išgelbėti gyvybę, grąžinti viltį”

Pasaulinės Savižudybių Prevencijos Organizacijos ir Pasaulinės Sveikatos Organizacijos iniciatyva, 2003-09-10 dieną, pirmą kartą paminėta Pasaulinė Savižudybių Prevencijos Diena. Pasauline Savižudybių Prevencijos Diena, siūloma pasinaudoti kaip galimybe ir kaip priemone – tarptautiniais, nacionaliniais, regioniniais renginiais ir individualia iniciatyva, atkreipiant visuomenės dėmesį ir supratimą, į vieną dažniausių pasaulyje netikėtų ir nebūtinų mirties priežasčių – savižudybę ir tuo pačiu skatinti savižudybių prevenciją.
Pasaulinė Sveikatos organizacija ir Pasaulinė Savižudybių Prevencijos organizacija kreipiasi į Vyriausybes, vyriausybių atstovus, nevyriausybines organizacijas, tarptautines ir nacionalines draugijas, vietines bendruomenes, klinicistus, mokslininkus, savanorius ir į kiekvieną pilietį individualiai, aktyviai paremti Pasaulinės Savižudybių Prevencijos Dienos paminėjimą, siekiant, kad Šios dienos renginiai būtų informatyvūs atspindint savižudybės problemą, mažinant suicidinio elgesio galimybes bei savižudybių rodiklius.
Siūlo renginius: visuomenės susibūrimus, atviras paskaitas, konferencijas, parodas, kultūrinius renginius skatinant dvasinį gerbūvį; renginius, kurių metu būtų galimybė pristatyti naujų tyrimų, planų, klinikinio serviso, naujų prevencinių programų idėjas ar jų rezultatus, aiškintis prevencijos šaltinius; pasinaudoti žiniasklaidos dėmesiu ir jos galimybėmis.
Daug žmonių, daugelio profesijų atstovai, o ypač Sveikatos Apsaugos sistemos specialistai, ir dar sunkiau specialistai, kuriems teko dirbti su pacientu iki jo savižudybės, išgyvena šio įvykio krizę. Tad pradėkime nuo savęs, padėkime kitam, dirbkime kartu.
Geros kloties, kad Pasaulinė Savižudybių Prevencijos Diena būtų graži ir Jūsų darbo diena.

Julija Grebelienė

Pasaulinės Savižudybių Prevencijos org. atstovė

grebeliene@yahoo.co.uk