Asmenybės sutrikimai

Asmenybės sutrikimai bei ilgalaikiai asmenybės pakitimai

 

Asmenybės sutrikimai skiriasi nuo asmenybės pakitimų tuo, kada jie prasideda ir kaip jie atsiranda: tai raidos būklės, kurios prasideda vaikystėje arba paauglystėje ir tęsiasi suaugusio amžiaus žmogui. Jos nėra antrinės dėl kito psichikos sutrikimo ar smegenų ligos, nors gali išryškėti iki kitų sutrikimų ar kartu su jais. Asmenybės pakitimai dažniau­siai pasireiškia suaugusiojo amžiuje po ekstreminio ar užsitęsusio streso, kraštutinės aplinkos deprivacijos, sunkaus psichikos sutrikimo ar smegenų ligos bei pažeidimo.

Įvertinimas turi būti grindžiamas kaip galima gausesniu informacijos šaltinių skaičiumi. Nors kartais ir galima įvertinti asmenybės būklę vieninteliu pokalbiu su pacientu, dažnai reikalingas daugiau nei vienas pokalbis ir būtina surinkti paciento anamnezės duomenis iš kitų asmenų. Asmenybės sutrikimas prasideda vėlyvoje vaikystėje arba paauglystėje ir tęsiasi brandaus amžiaus laikotarpiu. Todėl paprastai nereikia rašyti asmenybės sutrikimo diagnozės iki 16 ar 17 metų. Žemiau pateikiami visų asmenybės sutriki­mų bendri diagnostikos kriterijai; kiekvienam potipiui pateikiamas papildomas aprašymas.

 

Diagnostika

 Būklės, tiesiogiai nepriskiriamos smegenų pažeidimui ar ligai, ar kitam psichikos sutrikimui, atitinkančios šiuos kriterijus:

  • ryškiai disharmoniškos nuostatos ir elgesys, apimantis kelias funkcionavimo
    sritis, pavyzdžiui, afektus, sujaudinimą, impulsų kontrolę, suvokimą ir mąstymą, ryšio su kitais stilių;
  • nenormalaus elgesio stereotipas yra užsitęsęs, ilgalaikis ir neapsiriboja psichi­kos ligos epizodais;
  • nenormalus elgesio stereotipas pasireiškia visur ir stipriai apsunkina prisitaikymą daugelyje asmeninių ir socialinių situacijų;
  • anksčiau minėti ypatumai visada prasideda vaikystėje ar paauglystėje ir tęsiasi brandžiame amžiuje;
  • sutrikimas sukelia stiprų asmeninį distresą, bet tai gali išryškėti tik vėliau, jam besitęsiant;
  • sutrikimas paprastai, bet nebūtinai, yra susijęs su didelėmis problemomis darbe ir socialinėje veikloje.

Skirtingoms kultūroms, atsižvelgiant į socialines normas, taisykles ir pareigas, gali tekti išskirti specifinių kriterijų sistemą. Diagnozuojant daugelį žemiau išvardintų potipių, paprastai reikalaujama, kad pasireikštų mažiausiai trys klinikiniame aprašyme pažymėti požymiai ar elgesio stereotipai.

F60 – F69 Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai

Specifiniai asmenybės sutrikimai.

F60.0 Paranoidinio tipo asmenybės sutrikimas.

F60.1 Schizoidinio tipo asmenybės sutrikimas.

F60.2 Asocialaus tipo asmenybės sutrikimas.

F60.3 Emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas.

.30 Impulsyvusis tipas.

.31 Ribinis tipas.

F60.4 Histrioninio tipo asmenybės sutrikimas.

F60.5 Anankastinio tipo asmenybės sutrikimas.

F60.6 Nerimastingo [vengiančio] tipo asmenybės sutrikimas.

F60.7 Priklausomo tipo asmenybės sutrikimas.

F60.8 Kiti specifiniai asmenybės sutrikimai.

F60.9 Nepatikslintas asmenybės sutrikimas.

Mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai.

F61.0 Mišrūs asmenybės sutrikimai.

F61.1 Sukeliantys nerimą asmenybės pakitimai.

Ilgalaikiai asmenybės pakitimai, nesusiję su smegenų pažeidimu ir liga.

F62.0 Ilgalaikis asmenybės pakitimas po katastrofinių pergyvenimų.

F62.1 Ilgalaikis asmenybės pakitimas po psichikos ligos.

F62.8 Kiti ilgalaikiai asmenybės pakitimai.

F62.9 Nepatikslintas ilgalaikis asmenybės pakitimas.

Įpročių ir potraukių sutrikimai.

F63.0 Patologinis potraukis azartiniams lošimams.

F63.1 Patologinis padeginėjimas [piromanija].

F63.2 Patologinis vogimas [kleptomanija].

F63.3 Trichotilomanija.

F63.8 Kiti įpročių ir potraukių sutrikimai.

F63.9 Nepatikslintas įpročių ir potraukių sutrikimas.

Lyties tapatumo sutrikimai.

F64.0 Transseksualumas.

F64.1 Dvilypis transvestizmas.

F64.2 Lyties tapatumo sutrikimas vaikystėje.

F64.8 Kiti lyties tapatumo sutrikimai.

F64.9 Nepatikslintas lyties tapatumo sutrikimas.

F65 Seksualinio pasirinkimo sutrikimai.

F65.0 Fetišizmas.

F65.1 Fetišinis transvestizmas.

F65.2 Ekshibicionizmas.

F65.3 Vojerizmas.

F65.4 Pedofilija.

F65.5 Sadomazochizmas.

F65.6 Daugybiniai seksualinio pasirinkimo sutrikimai.

F65.8 Kiti seksualinio pasirinkimo sutrikimai.

F65.9 Nepatikslinti seksualinio pasirinkimo sutrikimai.

F66 Psichologiniai ir elgesio sutrikimai, susiję su

seksualine raida ir orientacija.

F66.0 Seksualinio brendimo sutrikimas.

F66.1 Egodistoniška seksualinė orientacija.

F66.2 Seksualinių santykių sutrikimas.

F66.8 Kiti psichoseksualinės raidos sutrikimai.

F66.9 Nepatikslintas psichoseksualinės raidos sutrikimas.

Penktoji charakteristika gali būti vartojama nurodant ryšį su:

.x0 heteroseksualine orientacija,

.x1 homoseksualine orientacija,

.x2 biseksualine orientacija,

.x8 kita orientacija, taip pat ir prepubertatine.

F68 Kiti suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai.

F68.0 Somatinių simptomų sustiprėjimas dėl psichologinių priežasčių.

F68.1 Tikslingas somatinių arba psichologinių simptomų ar negalios sukėlimas

arba išgalvojimas [dirbtinis sutrikimas].

F68.8 Kiti specifiniai suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai.

F69 Nepatikslintas suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimas.