Ilgalaikis asmenybės pakitimas

F62.1 Ilgalaikis asmenybės pakitimas po psichikos ligos

Tai asmenybės pakitimas po psichinės traumos dėl sunkios psichikos ligos. Pakitimo negalima paaiškinti iki tol buvusiu asmenybės sutrikimu, ir jį reikia diferencijuoti nuo rezidualinės schizofrenijos ir kitų nepakankamo pasveikimo nuo anksčiau pasireiškusios psichikos ligos būsenų.

Diagnostika

Asmenybės pakitimas turi būti ilgalaikis ir pasireikšti nelanksčiais ir neadaptyviais pergyvenimų ir funkcionavimo stereotipais, sukeliančiais ilgalaikes tarpasmeninių santykių problemas visuomenėje ar darbe ir subjektyvų distresą. Neturi būti duomenų apie prieš tai pasireiškusį asmenybės sutrikimą, kuriuo asmenybės pasikeitimą būtų galima paaiškinti, ir diagnozė neturi būti grindžiama jokiais ankstesnio psichikos sutrikimo liekamaisiais simptomais. Asmenybės pakitimas pasireiškia kliniškai pasveikus nuo psichikos sutrikimo, kurį asmuo išgyveno kaip emociškai stiprų stresą, pažeidžianti paciento “aš” vaizdą. Kitų žmonių nuostatos arba reagavimas į pacientą po ligos yra svarbūs nustatant ir patvirtinant jo ar jos suvokto streso lygį. Šio tipo asmenybės pakitimo negalima galutinai suprasti neatsižvelgus į asmens subjektyvų emocinį patyrimą ir ankstesnę asmenybę, jos prisitaikymą ir specifines silpnas vietas.

Šiam asmenybės pakitimo tipui diagnozuoti svarbūs šie klinikiniai požymiai (bent 3 požymiai):

 • perdėta priklausomybė ir reikalaujanti nuostata kitų atžvilgiu;
 • įsitikinimas, kad pakitimas ar asmenybės sužalojimas atsirado dėl ankstesnės
  ligos, ir kad dėl jo nesugebama užmegzti ir išlaikyti artimų, patikimų asmeninių
  santykių, bei jaučiama socialinė izoliacija;
 • pasyvumas, susiaurėję interesai ir susilpnėjęs domėjimasis laisvalaikio
  užsiėmimais;
 • nuolatiniai nusiskundimai dėl ligos, kurie gali sietis su hipochondriniais
  nusiskundimais ir ligoto žmogaus elgesiu;
 • disforiška ar labili nuotaika, bet ne dėl dabartinio psichikos sutrikimo ar
  ankstesnio psichikos sutrikimo su liekamaisiais afektiniais simptomais;
 • žymus socialinio ir darbinio funkcionavimo pablogėjimas, palyginus su
  premorbidiniu laikotarpiu.

Anksčiau minėti požymiai turi pasireikšti dvejus metus ir ilgiau.

Pakitimo negalima paaiškinti sunkiu smegenų pažeidimu ar liga. Ankstesnė schizofrenijos diagnozė netrukdo šiai diagnozei.