Emociškai nestabili asmenybė

F60.3   Emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas

Asmenybės sutrikimas, kuriam būdinga ryškus polinkis elgtis impulsyviai, neatsi­žvelgiant į pasekmes ir afektų nestabilumas. Sugebėjimas planuoti ateitį gali būti minimalus ir smarkaus pykčio proveržiai dažnai gali pasireikšti smurtu ar “elgesio iškrovomis”; pastarųjų pasireiškimą ypač paskatina aplinkybės, kai impulsyvūs veiksmai yra kritikuojami arba jiems trukdoma. Yra skiriami du šio asmenybės sutrikimo tipai. Abiems būdingas impulsyvumas ir savikontrolės stoka.

F60.30 Impulsyvusis tipas.

Vyraujantys požymiai – tai emocinis nestabilumas ir nepakankama impulsų kontrolė. Dažnai sutinkami smurto ar grėsmingo elgesio protrūkiai, ypač reaguojant į kitų asmenų kritiką.

Apima:   eksplozyvaus ir agresyvaus tipo asmenybės sutrikimą.

Išskyrus: asocialaus tipo asmenybės sutrikimą (F60.2).

F60.31 Ribinis tipas.

Būdingi keli emocinio nestabilumo požymiai; be to, dažnai yra neaiškus ar sutrikęs paciento savęs suvokimas, tikslai ir vidinių vertybių (tarp jų ir seksualinių) pasirinkimas. Paprastai pasireiškia nuolatinis tuštumo jausmas. Dėl polinkio įsitraukti į įtemptus ir nestabilius santykius gali kartotis emocinės krizės, pastangos bet kokia kaina išvengti išsiskyrimo ir daugybė suicidinių grasinimų ar savęs žalojimo veiksmų (nors jie gali pasireikšti ir be akivaizdžių priežasčių).

Apima:  ribinio tipo asmenybės sutrikimą.