Gydymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
I S A K Y M A S

DEL DEPRESIJOS IR NUOTAIKOS (AFEKTINIU) SUTRIKIMU AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. rugsejo 6 d. Nr. V-841
Vilnius

19. Depresijos gydymo antidepresiniais vaistais bendrieji principai:
19.1. pirmaeiliai vaistai: gydymas pradedamas vienu antidepresiniu vaistu (monoterapija), parenkant optimalia toleruojama gydomąja doze:
19.1.1. ššeimos medicinos gydytojas gali skirti SSRI;
19.1.2. įvertines paciento psichines sveikatos sutrikimo ypatumus, gydytojas psichiatras gali skirti bet kurios Apraššo 18.1 punkte nurodytos grupės antidepresinį vaistą;
19.1.3. vaikams nuo 8 metų gali būti skiriamas fluoksetinas;
19.2. antraeiliai vaistai (kai per 4–8 savaites nepasiekiamas pakankamas gydymo efektas):
19.2.1. ššeimos medicinos gydytojas gali skirti monoterapiją kitu SSRI arba siųsti konsultuotis pas gydytoją psichiatrą ar gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą;
19.2.2. gydytojas psichiatras gali skirti kitą antidepresinį vaistą arba papildyti gydymą antru antidepresiniu vaistu, arba skirti antidepresinių vaistų ir kitų vaistų grupių derinius;
19.3. vaikams gydymo efektas vertinamas pagal VBVS skalę; jeigu įvertinimas yra mažiau kaip 50 balų, gali būti skiriamas kitas antidepresinis vaistais arba vaistų deriniai;
19.4. jeigu vaistas Lietuvoje neturi užregistruotos indikacijos gydyti nurodyto amžiaus vaikus, jiems gydyti jis gali buti skiriamas tik gavus vaiko tevu arba globeju (atstovu) sutikimą ir vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintu atitinkamo afektinių sutrikimų diagnostikos ir gydymo protokolu, suderintu su sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisija;
19.5. jei yra depresija su psichoze arba sunki depresija, nepasiduodanti gydymui antidepresantais, galima skirti ličio preparatus arba tipinius antipsichotinius vaistus.
20. Manijos su psichozės simptomais (TLK-10-AM kodas F30.2) ir kai kurių bipolinio afektinio sutrikimo formų (bipolinis afektinis sutrikimas, manija su psichozės simptomais (TLK-10-AM kodas F31.2), bipolinis afektinis sutrikimas, lengva arba vidutinio sunkumo depresija (TLK-10-AM kodas F31.3), bipolinis afektinis sutrikimas, sunki depresija be psichozes simptomų (TLK-10-AM kodas F31.4), bipolinis afektinis sutrikimas, sunki depresija su psichozės simptomais (TLK-10-AM kodas F31.5) gydymo bendrieji principai:
20.1. suaugusiųjų ir vaikų manijos epizodo su psichozės simptomais ir kai kurių bipolinio afektinio sutrikimo formų manijos fazės gydymo pradžia:
20.1.1. gydymas turėtu būti pradėtas ir tęsiamas psichikos sveikatos centruose ar stacionariniuose psichiatrijos skyriuose;
20.1.2. gydymas vaistais yra būtina kompleksinio gydymo dalis kartu su psichologinėmis gydymo priemonėmis ir socialine pagalba;
20.1.3. gydyma vaistais pagal kompetencija skiria ir tesia gydytojas psichiatras ar gydytojas vaiku ir paaugliu psichiatras, ivertinęs paciento bukle, ligos eiga, anamneze, anksciau taikyto gydymo efektyvuma;
20.1.4. suaugusiesiems, atsi˛velgiant i bukles sunkuma (manija su psichozes simptomais, bipolinis afektinis sutrikimas ir kt.), rekomenduojama pradeti gydyma licio preparatais, valproatais arba antipsichotiniais vaistais;
20.2. kai bukle mišri (TLK-10-AM kodas F31.6) ir nera ambulatorinio gydymo efekto, rekomenduojamas stacionarinis gydymas;
20.3. jei pirmaeilis vaistas nepakankamai efektyvus, rekomenduojama ji pakeisti arba papildyti antraeiliu vaistu; jeigu pirmaeilis vaistas netoleruojamas del šalutinio poveikio, rekomenduojama suma˛inti skiriama doze arba ja pakeisti antraeiliu vaistu;
20.4. nerekomenduojama kartu skirti 2 ar daugiau tos pacios farmakoterapines grupes vaistu;
20.5. jei manijos epizodo (TLK-10-AM kodas F30.2) gydymas 2 skirtingu farmakoterapiniu vaistu grupiu vaistais nepakankamai efektyvus, rekomenduojamas stacionarinis gydymas;
20.6. vaikams vaistas, kuris Lietuvoje neturi u˛registruotos indikacijos gydyti tam tikro am˛iaus vaikus, skiriamas tik gavus vaiko tevu arba globeju (atstovu) sutikima ir vadovaujantis asmens sveikatos prie˛iuros istaigos vadovo patvirtintu atitinkamo afektiniu sutrikimu diagnostikos ir gydymo protokolu, suderintu su sveikatos prie˛iuros istaigos medicinos etikos komisija.
21. Vaikams manijos epizodo su psichozes simptomais ir kai kuriu bipolinio afektinio sutrikimo formu manijos fazes gydyma rekomenduojama pradeti ir testi licio preparatais, valproatais:
21.1. gydymas pradedamas ma˛esne vaisto doze ir didinama iki gydomosios per 3–14 dienu;
21.2. jei vaikas pradetas gydyti antidepresiniais vaistais, butina pirmas 4 savaites skirti gydytojo psichiatro ar gydytojo vaiku ir paaugliu psichiatro konsultacijas kiekviena savaite ir stebeti del minciu apie savižudybe ar savi˛udiško elgesio atsiradimo ar sustiprėjimo;
21.3. vaikams skiriami vaistai kai kurioms bipolinio afektinio sutrikimo formoms gydyti:
21.3.1. licio preparatai nerekomenduojami vaikams iki 11 metu am˛iaus; butina stebeti licio jonu (Li+) koncentracija kraujyje (kas 2 savaites, kol bus pasiekta pastovi koncentracija, veliau – 1 karta per menesi);
21.3.2. valproatai nerekomenduojami germinacinio am˛aus moterims ir merginoms del dideles teratogeninio poveikio rizikos neštumui;
21.3.3. fluoksetinas skiriamas vaikams vidutinio sunkumo ar sunkios depresijos epizodui, sergant bipoliniu afektiniu sutrikimu, gydyti (TLK-10-AM kodas F31.3, F31.4, F31.5), jei gydymas licio preparatais ir valproatais nepakankamai efektyvus; gydymo prad˛ioje gydytojas psichiatras ar gydytojas vaiku ir paaugliu psichiatras turi stebeti vaika del minciu apie savi˛udybe ar savi˛udiško elgesio atsiradimo ar sustiprejimo.
23. Gydymo antidepresiniais vaistais trukme:
23.1. gydant pirma depresijos epizoda (TLK-10-AM kodas F32.1, F32.2, F32.3) – 6–9 menesiai pasiekus remisija;
23.2. pasikartojus depresijai (TLK-10-AM kodas F33.1, F33.2, F33.3) – 12–24 menesiu pasiekus remisija;
23.3. manijos su psichoze epizodo ir bipolinio afektinio sutrikimo gydymo trukme:
23.3.1. gydant manijos epizoda (TLK-10-AM kodas F30.2) – 12 menesiu pasiekus remisija;
23.3.2. kai kuriu bipoliniu afektiniu sutrikimu (TLK-10-AM kodas F31.2, F31.3, F31.4, F31.5) gydymo trukme – 12–24 menesiu pasiekus remisija;
23.4. apie nuotaikos (afektinio) sutrikimo gydymo u˛baigima sprend˛ia gydytojas psichiatras ar gydytojas vaiku ir paaugliu psichiatras:
23.4.1. rekomenduojamas palaipsnis gydymo u˛baigimas per 4–8 savaites;
23.4.2. užbaigus gydymą, rekomenduojama stebėti dėl galimo manijos ar depresijos epizodo recidyvo 12 mėnesių (TLK-10-AM kodai F30.2, F32.1, F32.2, F32.3) arba 24 mėnesius dėl kai kurių bipolinių afektinių sutrikimų formų ar pasikartojančio depresinio sutrikimo (TLK-10-AM kodai F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F33.1, F33.2, F33.3).
24. Remisijos kriterijai gydant nuotaikos (afektinius) sutrikimus:
24.1. nuotaikos sutrikimų simptomų nėra arba yra ne daugiau kaip 2 depresijos simptomai;
24.2. vaikams ne daugiau nei lengvas funkcionavimo sutrikimas namie, mokykloje ar su bendraamžiais, kai VBVS > 71.