TLK-10 F7-F9

F70-F79 Protinis atsilikimas
F70 Lengvas protinis atsilikimas (IQ 50-69)
F71 Vidutinis protinis atsilikimas (IQ 35-49)
F72 Sunkus protinis atsilikimas (IQ 20-34)
F73 Labai sunkus protinis atsilikimas (IQ <20)
F78 Kitas protinis atsilikimas
F79 Nepatikslintas protinis atsilikimas
Trečias skaitmuo gali būti vartojamas lydinčių elgesio sutrikimų laipsniui
patikslinti:
F7x.0 Elgesio sutrikimo nėra arba jis minimalus
F7x.1 Reikšmingas elgesio sutrikimas, kai reikia atkreipti dėmesį ir gydyti
F7x.8 Kiti elgesio sutrikimai
F7x.9 Elgesio sutrikimas, nepatikslintas
F80-F89 Psichologinės raidos sutrikimai
F80 Specifiniai tarimo ir kalbos sutrikimai
F80.0 Specifinis tarimo sutrikimas.
F80.1 Kalbos išraiškos sutrikimas.
F80.2 Kalbos supratimo sutrikimas.
F80.3 Įgyta afazija su epilepsija [Landau-Kleffner’io sindromas].
F80.8 Kiti tarimo ir kalbos raidos sutrikimai.
F80.9 Nepatikslintas tarimo ir kalbos raidos sutrikimas.
F81 Specifiniai mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai
F81.0 Specifinis skaitymo sutrikimas.
F81.1 Specifinis raidžių suvokimo sutrikimas.
F81.2 Specifinis aritmetinių sugebėjimų sutrikimas.
F81.3 Mišrus mokymosi sugebėjimų sutrikimas.
F81.8 Kiti mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai.
F81.9 Nepatikslintas mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimas.
F82 Specifinis judesių raidos sutrikimas
F83 Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai
F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai
F84.0 Vaikystės autizmas.
F84.1  Netipiškas autizmas.
F84.2 Rett’o sindromas.
F84.3  Kitas dezintegracinis vaikystės sutrikimas.
F84.4 Hiperaktyvus elgesys, susijęs su protiniu atsilikimu ir stereotipiniais
judesiais.
F84.5  Asperger’io sindromas.
F84.8  Kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai.
F84.9  Nepatikslintas įvairiapusis raidos sutrikimas.
F88 Kiti psichologinės raidos sutrikimai
F89 Nepatikslintas psichologinės raidos sutrikimas
F90-98 Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys
vaikystėje ir paauglystėje
F90 Hiperkineziniai   sutrikimai
F90.0 Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas.
F90.1 Hiperkinezinis elgesio sutrikimas.
F90.8 Kiti hiperkineziniai sutrikimai.
F90.9 Nepatikslintas hiperkinezinis sutrikimas.
F91 Elgesio sutrikimai
F91.0 Elgesio sutrikimas, pasireiškiantis tik šeimoje.
F91.1 Nesocializuotas elgesio sutrikimas.
F91.2 Socializuotas elgesio sutrikimas.
F91.3 Prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas.
F91.8 Kiti elgesio sutrikimai.
F91.9 Nepatikslintas elgesio sutrikimas.
F92 Mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai
F92.0 Depresinis elgesio sutrikimas.
F92.8 Kiti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai.
F92.9 Nepatikslinti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai.
F93 Emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje
F93.0 Atskyrimo nerimo sutrikimas vaikystėje.
F93.1 Fobinis nerimo sutrikimas vaikystėje.
F93.2 Socialinio nerimo sutrikimas vaikystėje.
F93.3 Konkurencijos šeimoje tarp vaikų sutrikimas.
F93.8 Kiti emocijų sutrikimai vaikystėje.
F93.9 Nepatikslintas emocijų sutrikimas vaikystėje.
F94 Socialinio bendravimo sutrikimai, prasidedantys
vaikystėje ir paauglystėje
F94.0 Elektyvusis mutizmas.
F94.1 Reaktyvusis prieraišumo sutrikimas vaikystėje.
F94.2 Neslopinamas prieraišumo sutrikimas vaikystėje.
F94.8 Kiti socialinio bendravimo sutrikimai vaikystėje.
F94.9 Nepatikslintas socialinio bendravimo sutrikimas vaikystėje.
F95 Tikai
F95.0 Trumpalaikis tikas.
F95.1 Lėtiniai judesių arba balso tikai.
F95.2 Kombinuoti balso ir daugybiniai judesių tikai
[de la Tourette sindromas].
F95.8 Kiti tikai.
F95.9 Nepatikslintas tikas.
F98 Kiti elgesio ir emocijų sutrikimai, dažniausiai prasidedantys
vaikystėje ir paauglystėje
F98.0 Neorganinė enurezė.
F98.1 Neorganinė enkoprezė.
F98.2 Mitybos sutrikimas kūdikystėje ir vaikystėje.
F98.3 Pika kūdikystėje ir vaikystėje.
F98.4 Stereotipiniai judesiai.
F98.5 Mikčiojimas.
F98.6 Greitakalbė.
F98.8 Kiti specifiniai elgesio ir emocijų sutrikimai, dažniausiai prasidedantys
vaikystėje ir paauglystėje.
F98.9 Nepatikslinti elgesio ir emocijų sutrikimai, dažniausiai prasidedantys
vaikystėje ir paauglystėje.
F99 Nepatikslintas psichikos sutrikimas
F99.9 Psichikos sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip.