Depresijos gydymas

AMBULATORINIS GYDYMAS KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS

  1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų (šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojai) (toliau – šeimos medicinos gydytojas) kompetencijai, skiriant gydymą kompensuojamaisiais vaistais priskiriama:

15.1. suaugusiųjų depresijos diagnozavimas ir gydymas (išskyrus vaikų ligų gydytoją);

15.2. paciento siuntimas pas gydytoją psichiatrą ar gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą į konsultaciją dėl gydymo koregavimo Aprašo 19 punkto nustatyta tvarka);

15.3. pirmaeilio gydymo antidepresiniais vaistais skyrimas ir tęsimas iki 6 mėnesių (vėliau pacientas siunčiamas pas gydytoją psichiatrą ar gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą į konsultaciją);

15.4. įtarus depresiją, vaiko siuntimas pas gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą ar gydytoją psichiatrą patvirtinti diagnozės ir sudaryti gydymo plano;

15.5. gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro vaikui paskirto gydymo antidepresiniais vaistais tęsimas iki 6 mėnesių.

  1. Bipolinį afektinį sutrikimą antidepresiniais vaistais gydogydytojas vaikų ir paauglių psichiatras ar gydytojas psichiatras. Po gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro konsultacijos šeimos medicinos gydytojas gali tęsti paskirtą gydymą, jei tai yra nurodyta gydytojo psichiatro ar gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos išraše (medicinos dokumentų išraše F027/a).
  2. Depresijos gydymo antidepresiniais vaistais bendrieji principai:

19.1. pirmaeiliai vaistai: gydymas pradedamas vienu antidepresiniu vaistu (monoterapija), parenkant optimalią toleruojamą gydomąją dozę:

19.1.1. šeimos medicinos gydytojas gali skirti SSRI;

19.1.3. vaikams nuo 8 metų gali būti skiriamas fluoksetinas;

19.2. antraeiliai vaistai (kai per 4–8 savaites nepasiekiamas pakankamas gydymo efektas):

19.2.1. šeimos medicinos gydytojas gali skirti monoterapiją kitu SSRI arba siųsti konsultuotis pas gydytoją psichiatrą ar gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą;

 GYDYMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS IR STEBĖJIMAS

  1. Šeimos medicinos gydytojas, gydytojas psichiatras ar vaikų ir paauglių psichiatras ir kiti specialistai (psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas), gydantys pacientą dėl nuotaikos (afektinių) sutrikimų, pagal kompetenciją turi stebėti pacientą dėl:

22.1. gydymo efektyvumo;

22.2. gydymo toleravimo ir šalutinio poveikio;

22.3. psichikos būklės pasikeitimo;

22.4. galimo minčių apie savižudybę ar savižudiško elgesio atsiradimo ar sustiprėjimo;

22.5. gydymo režimo laikymosi.

  1. Gydymo antidepresiniais vaistais trukmė:

23.1. gydant pirmą depresijos epizodą (TLK-10-AM kodas F32.1, F32.2, F32.3) – 6–9 mėnesiai pasiekus remisiją;

23.2. pasikartojus depresijai (TLK-10-AM kodas F33.1, F33.2, F33.3) – 12–24 mėnesių pasiekus remisiją;

23.4. apie nuotaikos (afektinio) sutrikimo gydymo užbaigimą sprendžia gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras:

23.4.1. rekomenduojamas palaipsnis gydymo užbaigimas per 4–8 savaites;

23.4.2. užbaigus gydymą, rekomenduojama stebėti dėl galimo manijos ar depresijos epizodo recidyvo 12 mėnesių (TLK-10-AM kodai F30.2, F32.1, F32.2, F32.3) arba 24 mėnesius dėl kai kurių bipolinių afektinių sutrikimų formų ar pasikartojančio depresinio sutrikimo (TLK-10-AM kodai F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F33.1, F33.2, F33.3).

  1. Remisijos kriterijai gydant nuotaikos (afektinius) sutrikimus:

24.1. nuotaikos sutrikimų simptomų nėra arba yra ne daugiau kaip 2 depresijos simptomai;