Z-kodai

TKL-10, Z-kodai

Kodas
Pavadinimas
Z00
Asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, bendras sveikatos patikrinimas ir ištyrimas
Z00.0
Bendras medicininis ištyrimas
Z00.4
Bendras psichiatrinis ištyrimas, neklasifikuojamas kitur
Z00.8
Kiti bendri tyrimai
Z02
Ištyrimas ir apsilankymas administracine tvarka
Z02.0
Ištyrimas stojant į mokymo įstaigą
Z02.1
Ištyrimas įsidarbinant
Z02.2
Ištyrimas pristatant į valdiškas įstaigas
Z02.3
Šaukiamųjų į kariuomenę sveikatos patikrinimas
Z02.4
Ištyrimas vairuotojo teisėms gauti
Z02.5
Sportuojančiųjų patikrinimas
Z02.6
Ištyrimas draudimo tikslais
Z02.7
Medicininės pažymos išdavimas
Z02.8
Kitas ištyrimas administracine tvarka
Z02.9
Ištyrimas administracine tvarka, nepatikslintas
Z03
Medicininis stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų ligų ir būklių
Z03.2
Stebėjimas dėl įtariamo psichikos ar elgesio sutrikimo
Z04
Ištyrimas ir stebėjimas dėl kitų priežasčių
Z04.0
Alkoholio ir vaistų koncentracijos kraujyje nustatymo testas
Z04.4
Ištyrimas ir stebėjimas po išprievartavimo ar lytinių santykių
Z04.6
Bendras psichiatrinis ištyrimas pareigūnui pareikalavus
Z10
Įprastinis bendras tam tikrų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas
Z10.0
Profesinis sveikatos patikrinimas
Z10.1
Bendras įprastinis valdiškų įstaigų kontingento sveikatos patikrinimas
Z10.2
Bendras įprastinis kariškių sveikatos patikrinimas
Z10.3
Bendras įprastinis sportininkų sveikatos patikrinimas
Z10.8
Bendras įprastinis kitų nurodytų gyventojų sveikatos patikrinimas
Z13
Specialus kitų ligų ir sutrikimų ištyrimas
Z13.3
Specialus psichikos ir elgesio sutrikimų ištyrimas
Z13.4
Specialus tam tikrų vaikystėje prasidėjusių raidos sutrikimų ištyrimas
Z50
Stebėjimas atliekant reabilitacinės procedūras
Z50.2
Alkoholikų reabilitacija
Z50.3
Narkomanų reabilitacija
Z50.4
Psichoterapija, neklasifikuojama kitur
Z50.5
Logoterapija
Z50.7
Darbo terapija ir profesinė reabilitacija, neklasifikuojama kitur
Z50.8
Stebėjimas atliekant kitas reabilitacinės procedūras
Z50.9
Stebėjimas atliekant reabilitacines procedūras, nepatikslintas
Z51
Kita medicinos pagalba
Z51.4
Pasiruošimas tam tikram gydymui, neklasifikuojamas kitur
Z54
Sveikimas
Z54.3
Sveikimas po psichoterapijos
Z54.9
Sveikimas po nepatikslinto gydymo
Z55
Problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu
Z55.0
Neraštingumas ar mažas raštingumas
Z55.1
Neprieinama ar nelankyta mokykla
Z55.2
Neišlaikyti egzaminai
Z55.3
Blogas mokymasis mokykloje
Z55.4
Blogas prisitaikymas mokykloje ir nesutarimai su mokytojais bei klasės draugais
Z55.8
Kitos problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu
Z55.9
Problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu, nepatikslintos
Z56
Problemos, susijusios su darbu ir bedarbyste
Z56.0
Bedarbystė, nepatikslinta
Z56.1
Darbo pakeitimas
Z56.2
Grėsmė netekti darbo
Z56.3
Stresus sukeliantis darbo tvarkaraštis
Z56.4
Nesutarimai su viršininku ir bendradarbiais
Z56.5
Nemėgstamas darbas
Z56.6
Kita fizinė ir psichinė įtampa, susijusi su darbu
Z56.7
Kitos ir nepatikslintos problemos, susijusios su darbu
Z59
Problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis
Z59.0
Benamis
Z59.1
Netinkama gyvenamoji vieta
Z59.2
Nesutarimai su kaimynais, gyventojais ir šeimininku
Z59.3
Problemos, susijusios su gyvenimu valdiškose įstaigose
Z59.4
Tinkamo maisto stygius
Z59.5
Ypatingas skurdumas
Z59.6
Mažos pajamos
Z59.7
Nepakankama socialinė apsauga ir gerovė
Z59.8
Kitos problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis
Z59.9
Problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis, nepatikslintos
Z60
Problemos, susijusios su socialine aplinka
Z60.0
Prisitaikymo prie kintančių gyvenimo aplinkybių problemos
Z60.1
Netipiška tėvystės situacija
Z60.2
Vienatvė
Z60.3
Kultūrinio prisitaikymo sunkumai
Z60.4
Socialinis išskirtinumas ir atmetimas
Z60.5
Juntama diskriminacija ir persekiojimas
Z60.8
Kitos problemos, susijusios su socialine aplinka
Z60.9
Problemos, susijusios su socialine aplinka, nepatikslintos
Z61
Problemos, susijusios su vaikystėje patirtais neigiamais įvykiais
Z61.0
Meilės stoka vaikystėje
Z61.1
Išėjimas iš namų vaikystėje
Z61.2
Vaikystėje pakitęs šeimos santykių modelis
Z61.3
Įvykiai, dėl kurių buvo prarasta savigarba vaikystėje
Z61.4
Problemos, susijusios su vaiko seksualiniais nukrypimais, žinomais asmeniui iš pirminės paramos grupės
Z61.5
Problemos, susijusios su vaiko seksualiniais nukrypimais, žinomais ne iš pirminės paramos grupės
Z61.6
Problemos, susijusios su žinomais vaiko psichikos nukrypimais
Z61.7
Išgąstis vaikystėje
Z61.8
Kiti neigiami įvykiai vaikystėje
Z61.9
Neigiami įvykiai vaikystėje, nepatikslinti
Z62
Problemos, susijusios su auklėjimu
Z62.0
Neadekvati tėvų priežiūra ir kontrolė
Z62.1
Per didelė tėvų globa
Z62.2
Valdiškas auklėjimas
Z62.3
Priešiškumas vaikui ir jo baudimas
Z62.4
Vaiko emocinis slopinimas
Z62.5
Kitos problemos, susijusios su slopinimu auklėjant
Z62.6
Netinkama tėvų priespauda ir kiti netinkami auklėjimo būdai
Z62.8
Kitos patikslintos auklėjimo problemos
Z62.9
Auklėjimo problemos, nepatikslintos
Z63
Kitos problemos, susijusios su pirminėmis paramos grupėmis įskaitant šeimines aplinkybes
Z63.0
Santykių su sutuoktiniu ar partneriu problemos
Z63.1
Santykių su patėviais problemos
Z63.2
Neadekvati šeiminė parama
Z63.3
Šeimos nario nebuvimas
Z63.4
Šeimos nario dingimas ar mirtis
Z63.5
Šeimos iširimas dėl atsiskyrimo ir skyrybų
Z63.6
Giminaitis, reikalingas pagalbos namie
Z63.7
Kitos stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos santykius
Z63.8
Kitos patikslintos problemos, susijusios su pirminės paramos grupe
Z63.9
Problemos, susijusios su pirminės paramos grupe, nepatikslintos
Z64
Problemos, susijusios su tam tikromis psichosocialinėmis aplinkybėmis
Z64.0
Problemos, susijusios su nepageidautinu nėštumu
Z64.1
Problemos, susijusios su daugiavaisiu nėštumu
Z64.2
Siekimas ar mėginimas atlikti fizinę, maistinę ar cheminę intervenciją, iš anksto žinant, kad tai rizikinga ar kenksminga
Z64.3
Siekimas ar mėginimas atlikti elgesio ar psichologinę intervenciją, iš anksto žinant, kad tai rizikinga ar kenksminga
Z64.4
Nesutarimas au patarėjais
Z65
Problemos, susijusios su kitomis psichosocialinėmis aplinkybėmis
Z65.0
Nuteistasis baudžiamajame ar civiliniame procese be įkalinimo
Z65.1
Įkalinimas ar kitas izoliavimas
Z65.2
Problemos, susijusios su paleidimu iš kalėjimo
Z65.3
Problemos, susijusios su kitomis teisinėmis aplinkybėmis
Z65.4
Nusikaltimo ar terorizmo auka
Z65.5
Katastrofų, karo ir kitų priešiškų veiksnių poveikis
Z65.8
Kitos patikslintos problemos, susijusios su psichosocialinėmis aplinkybėmis
Z65.9
Problemos, susijusios su nepatikslintomis psichosocialinėmis aplinkybėmis
Z70
Konsultacija dėl seksualinės nuostatos, elgesio ir orientacijos
Z70.0
Konsultacija dėl seksualinės nuostatos
Z70.1
Konsultacija dėl asmens seksualinio elgesio ar orientacijos
Z70.2
Konsultacija dėl trečiosios pusės seksualinės orientacijos ar elgesio
Z70.3
Konsultacija dėl kombinuotų seksualinio požiūrio, elgesio ir seksualinės orientacijos problemų
Z70.8
Kita konsultacija sekso klausimais
Z70.9
Konsultacija sekso klausimais, nepatikslinta
Z71
Asmens apsilankymas sveikatos apsaugos įstaigoje dėl kitokios konsultacijos ir patarimo, neklasifikuojamo kitur
Z71.0
Asmuo, konsultuojantis kito asmens vardu
Z71.1
Asmuo su fobiniais skundais, kuriam diagnozė nenustatyta
Z71.2
Asmuo, kurio konsultacijos tikslas yra tyrimo rezultatų paaiškinimas
Z71.3
Konsultacija ir stebėjimas dėl dietos
Z71.4
Konsultacija ir stebėjimas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu
Z71.5
Konsultacija ir stebėjimas dėl piktnaudžiavimo vaistais
Z71.6
Konsultacija dėl piktnaudžiavimo tabaku
Z71.7
Konsultacija dėl žmogaus imunodeficito [ŽIV] viruso
Z71.8
Kita patikslinta konsultacija
Z71.9
Konsultacija, nepatikslinta
Z72
Problemos, susijusios su gyvenimo būdu
Z72.0
Tabako rūkymas
Z72.1
Alkoholio vartojimas
Z72.2
Vaistų vartojimas
Z72.3
Fizinių pratimų stoka
Z72.4
Netinkami dieta ir valgymo įgūdžiai
Z72.5
Rizikingas seksualinis elgesys
Z72.6
Lošimas ir lažybos
Z72.8
Kitos problemos, susijusios su gyvenimo būdu
Z72.9
Problemos, susijusios su gyvenimo būdu, nepatikslintos
Z73
Problemos, susijusios su sunkumais įgyvendinant įpročius
Z73.0
Gyvenimo išsekintas
Z73.1
Asmenybės bruožų akcentavimas
Z73.2
Relaksacijos ir laisvalaikio trūkumas
Z73.3
Stresas, neklasifikuojamas kitur
Z73.4
Neadekvatūs socialiniai įgūdžiai, neklasifikuojami kitur
Z73.5
Socialinio vaidmens konfliktas, neklasifikuojamas kitur
Z73.6
Aktyvumo apribojimas dėl nedarbingumo
Z73.8
Kitos problemos, susijusios su sunkumais įgyvendinant įpročius
Z73.9
Problemos, susijusios su sunkumais įgyvendinant įpročius, nepatikslintos
Z74
Problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugytojo
Z74.0
Sumažėjęs judrumas
Z74.1
Asmeninės slaugos poreikis
Z74.2
Pagalbos namie poreikis, kai nei vienas iš šeimos narių negali jos suteikti
Z74.3
Ilgalaikės priežiūros poreikis
Z74.8
Kitos problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugytojo
Z74.9
Problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugytojo, nepatikslintos
Z75
Problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba
Z75.0
Medicinos pagalba, neteikiama namie
Z75.1
Asmuo, laukiantis atitinkamos hospitalizacijos
Z75.2
Kitas ištyrimo ir gydymo laukimas
Z75.3
Sveikatos apsaugos priemonių neprieinamumas ir nepasiekiamumas
Z75.4
Kitų pagalbos įstaigų neprieinamumas ir nepasiekiamumas
Z75.5
Atostogas palengvinanti pagalba
Z75.8
Kitos problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba
Z75.9
Nepatikslintos problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba
Z76
Asmens apsilankymas sveikatos apsaugos įstaigose dėl kitų aplinkybių
Z76.0
Kartotinio paskyrimo poreikis
Z76.1
Pamestinuko sveikatos stebėjimas ir slauga
Z76.2
Kito sveiko kūdikio ar vaiko sveikatos stebėjimas ir slauga
Z76.3
Sveikas asmuo, lydintis ligonį
Z76.4
Kitas medicinos įstaigos gyventojas
Z76.5
Simuliantas [sąmoninga simuliacija]
Z76.8
Asmens apsilankymas sveikatos apsaugos įstaigoje dėl kitų patikslintų aplinkybių
Z76.9
Asmens apsilankymas sveikatos apsaugos įstaigoje dėl nepatikslintų aplinkybių
Z81
Psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje
Z81.0
Psichinės raidos atsilikimas šeimoje
Z81.1
Piktnaudžiavimas alkoholiu šeimoje
Z81.2
Piktnaudžiavimas tabaku šeimoje
Z81.3
Piktnaudžiavimas psichotropinėmis priemonėmis šeimoje
Z81.4
Piktnaudžiavimas kitomis medžiagomis šeimoje
Z81.8
Kiti psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje
Z82
Tam tikras invalidumas šeimoje ir lėtinės ligos, sukeliančios invalidumą
Z82.0
Epilepsija ir kitos nervų sistemos ligos šeimoje
Z82.1
Aklumas ir regos netekimas šeimoje
Z82.2
Kurtumas ir klausos netekimas šeimoje
Z82.3
Insultas šeimoje
Z82.4
Išeminė širdies liga ir kitos kraujo apytakos sistemos ligos šeimoje
Z82.5
Astma ir kitos lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos šeimoje
Z82.6
Artritas bei kitos kaulų ir raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos šeimoje
Z82.7
Sklaidos trūkumai, deformacijos ir chromosomų anomalijos šeimoje
Z82.8
Kitoks invalidumas ir lėtinės ligos, sukeliančios invalidumą šeimoje, neklasifikuojami kitur
Z83
Kiti specifiniai sutrikimai šeimoje
Z83.0
Žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukelta liga šeimoje
Z83.3
Cukrinis diabetas šeimoje
Z84
Kitos būklės šeimoje
Z84.3
Kraujomaiša šeimoje
Z84.8
Kitos patikslintos būklės šeimoje
Z86
Buvusios asmeniui tam tikros kitos ligos
Z86.4
Buvęs asmeniui piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis
Z86.5
Buvę asmeniui psichikos ir elgesio sutrikimai
Z88
Buvusi asmeniui alergija vaistams, narkotikams ir biologinėms medžiagoms
Z88.5
Buvusi asmeniui alergija narkotiniams preparatams
Z88.8
Buvusi asmeniui alergija kitiems vaistams, narkotikams ir biologinėms medžiagoms
Z88.9
Buvusi asmeniui alergija nepatikslintiems vaistams, narkotikams ir biologinėms medžiagoms
Z91
Buvę asmeniui rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur
Z91.1
Buvęs gydymosi ir kitokio režimo nesilaikymas
Z91.2
Buvęs asmens higienos nesilaikymas
Z91.3
Buvęs netinkamas miego ciklas
Z91.4
Buvusi psichinė trauma, neklasifikuojama kitur
Z91.5
Buvęs savęs žalojimas
Z91.6
Buvusi kita fizinė trauma
Z91.8
Kiti buvę patikslinti rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur
Z92
Buvęs gydymas
Z92.2
Buvęs ilgalaikis (nuolatinis) kitų medikamentų vartojimas