Nediferencijuotas

F 45.1 Nediferencijuotas somatoforminis sutrikimas
Šią klinikinę kategoriją reikia vartoti tada, kai somatiniai simptomai yra daugybiniai, besikeičiantys ir trunka ilgai, tačiau neatitinka visiškos ir tipiškos somatizacinio sutrikimo klinikos. Pavyzdžiui, nusiskundimų pateikimas nėra toks intensyvus ir dramatiškas, pačių nusiskundimų gali būti santykinai nedaug, ar visiškai nėra su šia patologija susijusių socialinio bei šeimyninio funkcionavimo sutrikimų. Šio sutrikimo numanomas psichologines priežastis galima įtarti arba ne, tačiau neturi būti jokio somatinio nusiskundimų paaiškinimo, kuo ir grindžiamas psichikos sutrikimo diagnozavimas.
Tais atvejais, kai egzistuoja somatinio sutrikimo galimybė, arba kai kodavimo momentu visapusis psichiatrinis ištyrimas nėra atliktas, reikėtų naudotis kitomis tam tinkamomis TLK-10 klasifikacinėmis kategorijomis.
Diferencinė diagnostika. Reikia diferencijuoti nuo somatizacinio sutrikimo (F 45.0).