Patarimai pacientams

Negatyvios mintys ir būdas pakeisti jas į teisingas
· Aš nesugebėsiu apsipirkti. – Be abejo, galėsiu tai padaryti, nors ir nesijausiu patogiai ir būsiu įsitempęs.
· Aš niekada negalėsiu išbūti šioje situacijoje. – Galėsiu. Man negresia joks pavojus. Galbūt aš jausiuos nepatogiai, ir tai nėra malonu, bet tai ir nėra pats blogiausias mano patirtas jausmas
· Aš išprotėsiu, jeigu liksiu čia. – Man jau taip yra nutikę ir anksčiau, ir aš neišprotėjau. Aš galėsiu save kontroliuoti.
· Aš nualpsiu, griūsiu ir galiu susižeisti. – Agorafobikai iš tikrųjų niekada nenualpsta, jiems tik atrodo, kad taip gali įvykti.
· Aš galiu apsikvailinti elgdamasis kažkaip ne taip. – Žmonės nežino, kaip aš jaučiuosi. Jie pernelyg užsiėmę, kad atkreiptų dėmesį. Jeigu žinotų, ką aš išgyvenu, greičiausiai mane suprastų ir palaikytų.

Bandymas sumažinti nerimą, tik dar jį sustiprina. Norint jį sumažinti, reikia pasistengti nukreipti dėmesį specialiomis užduotimis:
· skaičiuoti pastato langus
· skaičiuoti knygas ar dėžutes lentynoje
· iš 100 paeiliui atimti po 3
· prisiminti žodžius ar frazes, kartoti juos be sustojimo, tuo pat metu įsiklausyti į jų reikšmę
· melstis
· užmerkti akis ir įsiklausyti į aplinkinius garsus, pvz.: eismą gatvėje, žmonių balsus, kondicionieriaus triukšmą ir t. t.
· paliesti daiktus ar žmones aplinkui, laikytis už rankos.

Vertė Jurgita