Antstolis

DĖL 2002 M. RUGPJŪČIO 28 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMO NR. 433/233 „DĖL ANTSTOLIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 549/313

Vilnius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 433/233 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro

2002 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 549/313 redakcija)

III. LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIS ASMUO NEGALI DIRBTI ANTSTOLIO DARBO, SĄRAŠAS

(BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS)

  1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F00 – F03; F05.1, F05.8; F06.0 – F06.3; F06.5; F07.0;
  2. Epilepsinė psichozė su dažnais paroksizmais ir charakterio bei intelekto pakitimais: F06.8.
  3. Schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20; F21; F22; F25; F28.
  4. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30.1 – F30.2; F31.0 – F31.8; F32.1 – F32.3, F32.8; F33.0 – F33.4; F33.8; F38.
  5. Suaugusių asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60 – F69.
  6. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas: F10 – F19, (išskyrus F1x.0 –F1x.1).*
  7. Priklausomybės sindromas: F1x.2 – F1x.9; F10.-, F14.-, F15.-, F16.-, F18.-, F19.-.*
  8. Išsėtinė (dauginė) sklerozė (G35) su išreikštais asmenybės sutrikimais.
  9. Alzheimerio liga (G30).
  10. Hungtingtono liga (G10).

* x – reiškia bet kurį ketvirto ženklo poskyrį nuo 0 iki 9.