Prokuroras

DĖL prokurorų sveikatos TIKRINIMO tvarkos nuostatų patvirtinimo

2003 m. gruodžio 29 d. Nr. V-774/1V-460/I-159
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919) 26 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 53 straipsniu ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 42-1919) 2 straipsnio 6 dalimi,
t v i r t i n a m e Prokurorų sveikatos tikrinimo tvarkos nuostatus (pridedama).

prokurorų SVEIKATOS TIKRINIMO tvarkos nuostatai

22. Ligų, kuriomis sergantis, ir sveikatos problemų, dėl kurių asmuo negali eiti prokuroro pareigų, sąrašas:
22.1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F 00-F 09;
22.2. Epilepsinė psichozė su dažnais paroksizmais ir charakterio bei intelekto pakitimais: F06.8;
22.3. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas: F10 – F19, (išskyrus F1x.0 –F1x.1)*;
22.4. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20 – F29;
22.5. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30.1 – F30.2; F31.0 – F31.8; F32.1 – F32.3, F32.8; F33.0 – F33.4; F33.8; F38 (jei po sutrikimo stabili, prilygstanti visiškam pasveikimui būklė be medikamentinio gydymo trunka mažiau nei 5 metus);
22.6. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai: F40 – F48 (jei po sutrikimo stabili, prilygstanti visiškam pasveikimui būklė be medikamentinio gydymo trunka mažiau nei 5 metus);
22.7. Pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, neklasifikuojami kitur: F53 (išskyrus F53.0 – lengvi pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, jei stabili remisija po jų trunka ne mažiau kaip 3 metus);
22.8. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60 – F69;
22.9. Protinis atsilikimas: F70–F79;
22.10. Psichologinės raidos sutrikimai: F80–F89;
22.11. Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje: F 90–F98 (tais atvejais, kai jų ankstesnis buvimas sutrikdo dabartinę individo darbinę, psichologinę ir socialinę adaptaciją);