Įvaikintojas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d.
įsakymu Nr. 404/96
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d.
įsakymo Nr. V-402/A1-152 redakcija)

MEDICININIŲ KONTRAINDIKACIJŲ, KURIOMS ESANT ASMENYS NEGALI BŪTI ĮVAIKINTOJAI, SĄRAŠAS

Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašas pagal Sisteminio ligų sąrašo TLK-10-AM (Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) kodus:
1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, F00–F09.
2. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias ar lakias medžiagas, kelių rūšių narkotikus, F10–F16, F18, F19.
3. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai ar šizoefektiniai-psichoziniai sutrikimai, F20–F29.
4. Manija ar kiti nepatikslinti, nuolatiniai ar pasikartojantys, fobiniai ar seksualiniai sutrikimai, F30, F30.8, F30.9, F31.0–F31.9, F33.0–F33.9, F34.0–F34.8, F38.0, F38.1, F39, F40–F48, F52.7, F52.8, F52.9.
5. F30.0, F30.1, F32.0, F32.1, F32.8, F32.9, F34.9, F38.8, F53–F59, išskyrus, kai gydytojų psichiatrų konsultacinė komisija pateikia išvadą, kad nuo gydymo medikamentais pabaigos praėjus 3 metams nenustatytas ligos progresavimas.
6. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, protinis atsilikimas, F60–F69, F70–F79.