Notaras

DĖL NOTARŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2003 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-559/240
Vilnius
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 2003, Nr. 15-598) 3 straipsnio 2 dalies 7 punktu ( Žin., 2003, Nr. 15-598),
t v i r t i n a m e Notarų sveikatos tikrinimo tvarką (pridedama).

SĄRAŠAS ( BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS)

1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F00 – F03; F05.1, F05.8; F06.0 – F06.3; F06.5; F07.0.
2. Epilepsinė psichozė su dažnais paroksizmais ir charakterio bei intelekto pakitimais: F06.8.
3. Schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20; F21; F22; F25; F28.
4. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30.1- F30.2; F31.0 – F31.8; F32.1- F32.3, F32.8; F33.0 – F33.4; F33.8; F38.
5. Suaugusių asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60 – F69.
6. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas: F10 – F19 (išskyrus F1x.0 – F1x1).*
7. Priklausomybės sindromas: F1x.2 – F1x9; F10. -, F14.-, F15.-, F16.-, F18.-, F19.-. *
8. Išsėtinė (dauginė) sklerozė ( G-35 ), esant išreikštų asmenybės sutrikimų.
9. Alzhaimerio liga (G30).
10. Hungtingtono liga (G10).
* x – reiškia bet kurį ketvirto ženklo poskyrį nuo 0 iki 9.