Gydytojas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos  sveikatos

apsaugos ministro 2010 m.

rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-720

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1520 redakcija)

LIGŲ, TRUKDANČIŲ VERSTIS BENDROSIOS SLAUGOS PRAKTIKA, AKUŠERIJOS PRAKTIKA AR MEDICINOS PRAKTIKA, SĄRAŠAS

  1. Bet kurios lokalizacijos tuberkuliozė, kai išskiriamos mikobakterijos.
  2. Ūminės užkrečiamosios ligos.
  3. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai (F00-F09):

3.1. įvairios kilmės demencija (F00-F03), kai protinės būklės MINI tyrimo (MMSE) rezultatas mažiau kaip 24 balai;

3.2. organinis amnezinis sindromas (F04);

3.3. delyras, nesusijęs su alkoholiu arba kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (F05) (kol išlieka psichozės klinika);

3.4. kiti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų pažeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos (F06), išskyrus lengvą kognityvinį sutrikimą (F06.7) (kol pasiekiama stabili remisija (pasveikimas));

3.5. asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (F07), kai ryškiai sutrinka paciento darbinė veikla ir/arba socialinis funkcionavimas.

  1. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas (F10-F19), išskyrus tabaką (F17), kai dėl dažnų ligos paūmėjimų ryškiai sutrinka paciento darbinė veikla ir/arba socialinis funkcionavimas.
  2. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (F20-F29), esant trumpoms (iki 1 metų) nekokybiškoms remisijoms, rezistentiškumui gydymui ar yra išryškėjęs asmenybės defektas.
  3. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai (F30-F39), kai dėl dažnų ligos paūmėjimų ryškiai sutrinka paciento darbinė veikla ir/arba socialinis funkcionavimas.
  4. Specifiniai asmenybės sutrikimai (F60), kai yra ryškiai sutrikusi paciento darbinė veikla ir/arba socialinis funkcionavimas.